top

Rouletteskolan del 4 # Om olika satsningar och kombinationer

Att satsa i roulette är i grunden extremt enkelt. Det är bara att välja en siffra eller färg, eller både och, sätta dina marker – och hoppas att lyckan står dig bi. Men, för dig som vill ha koll på termer och uttryck, kommer vi i det här inlägget att titta närmare på några sådana som har med just satsningar att göra.

En sak som vi ofta påpekar, men som inte kan säga nog, är att du genom dina satsningar faktiskt kan påverka dina chanser att vinna.

Här följer ett par vanliga termer för satsningar vid roulettehjulet. De franska uttrycken står först, och de amerikanska inom parantes.

PLEIN (även ”single chans”)
Detta uttryck står för när du placerar dina pengar i ett fack för ett enskilt nummer. Om du lyckas pricka rätt så kommer det att vinna 35 gånger din insats.

rouletteskolan4CHEVAL (även ”split”)
Innebär att du placerar dina marker på en linje mellan två nummer som gränsar till varandra, och att du därmed har säkrat upp bägge dessa. Landar du någon av dessa nummer så kommer du att vinna 17 gånger din satsning. (Om du satsat 100 kr vinner du med andra ord 1700 kr om din cheval går hem.)

TRANSVERSAL (även ”street” eller ”single line”)
Innebär att du placerar dina marker på en linje ute i kanten på layouten, och att du på så vis har satsat på tre nummer som ligger i direkt angränsning till varandra. En lyckad Transversal ger dig 11 gånger insatsen.

CARRÉ (även ”corner” eller ”square”)
Står för att du placerar dina marker på en ”linjekorsning” inne bland alla nummer, och att du därmed har lagt dina marker på 4 intilliggande nummer. Om din carré lyckas, vinner du 8 gånger pengarna.

SIMPLE (även ”double street”)
Innebär att du placerar dina marker på en linjekorning ute i kanten (jmf med carré) och att du därmed har täckt 6 nummer i två rader. Vinner du, så får du 5 gånger din insats.

DUSSIN (även ”dozen”)
Denna är lite annorlunda än föregående insatsstrukturer som följer ungefär samma mönster. I dussin placerar du dina marker i fältet märkt med ”1 st 12” och innebär att därmed har täckt det första dussinet nummer dvs 1-12. Vinner du, så får du 2 gånger din insats. Samma logik följer om du satsar på ”2nd 12” vilket är nästa nummerserie, 13-24, och ”3rd 12”, 25-36.

hjuletCHANSES SIMPLES (även ”simple chanses”)
Liksom namnet avslöjar innebär detta att du spelar på EN specifik satsning. Om du vinner på dessa så innebär det att du dubblar dina pengar. Satsar du 1000 kr får du alltså 2000 kr tillbaka (1000 kr i vinst + din insats).

Alternativen är:

  • Rött, ger vinst på alla röda nummer
  • Svart, ger vinst på alla svarta nummer
  • Udda, ger vinst på alla udda nummer
  • Jämna, ger vinst på alla jämna nummer
  • Lågt, ger vinst på nummer 1-18
  • Högt, ger vinst på 19-36

Comments are closed.