top

Rouletteskolan del 1 # Uppfinningen, historian och utvecklingen

Det är ingen överdrift att påstå att Roulette är själva arketypen och sinnesbilden för ett kasinospel. Få, om ens något annat, hasardspel är så förknippat med drama, lycka och tragik som roulette; författare använder ofta spelet som ett slags metafor för livet själv: för högt och lågt, för att ha och mista, och inte minst de ömdom extremt tvära kasten mellan livets underbara ytterligheter.

Detta hela började någonstans i 1700-talet statskede, då en innovativ uppfinnare korsade två existerade spel, hoca och portique, vilket resulterade i en första variant av roulette. Första gången spelet omnämnas i skrift är är 1716 i franska Bordeaux. Själva namnet ”Roulette” är förövrigt franska och betyder såklart ”litet hjul”.

rouletteskolan1Den moderna varianten av roulette, det vill säga den som vi spelar idag, står dock klar först år 1790. Det är också denna variant som snabbt sprids till europas alla spelsugna hörn, och snart blir det ledande hasardspelet.

I Sverige introduceras rouletten någon gång i mitten på 1700-talet och vinner snabbt stor popularitet hos överklass och kungahus, där det spelas friskt som en del av nöjeslivet. I mitten av 1800-talet förbjuds dock spelet helt, givetvis mot bakgrund av dess förmenta ”moraliska förkastlighet”, och återintroduceras först 1957 igen. Vid denna tidpunkt är det en synnerligen ”anemisk” variant av roulette vi talar om, då staten har satt strika gränser för var, hur mycket och när det kan spelas.

I nästa del av Rouletteskolan ska vi titta vidare på hur själva spelet går till.

Comments are closed.