top

Hasardspelens och kasinots historia del 4 # De mörka åren & det moderna kasinots födelse

1800-talet är inget bra år för hasardspelandets utveckling i Europa. Tvärtom de spelliberala strömningar som genomsyrar kontinenten under 1700-talet, inte minst i Sverige, men framför allt i Frankrike, Belgien, Spanien och Storbritannien, så vänder pendelrörelsen under denna epok mot en mycket mer moraliskt snäv och inskränkt syn med hasardspel.

Och då avser vi den offentliga hållningen. Folk i allmänhet hade fortfarande samma behov och lystnad efter spelandets spänning. Men nu var det inte längre lika accepterat bland makthavarna att roa sig i de organiserade spelhusen. Det hela kulminerar i att många länder rätt och slätt förbjuder hasardspelandet med hänvisning till dess ”moraliska förkastlighet”.

kasino-montecarloMen, som det brukar heta, är nöden uppfinningarnas moder, vilket leder till att spelbranschens affärsidkare och entreprenörer snart hittar nya lösningar. Den första åtgärden är helt enkelt att flytta hela verksamheten till andra, mindre länder, såsom Luxemburg och Monaco. Vilket i sin tur blir starten på en ny boom och utveckling i hasardspelets historia. Monaco blir snart en centralpunkt och ett slags ”Mekka” för att hasardspelare. Det var här som fransmannen Francois Blanc köpte det magnifika furstehuset Grimaldi och 1863 öppnade det numera mytomspunna och omtalade kasinot.

Från början var Blanc väldigt skeptiskt till hela projektet. Men efter frekventa påtryckningar från Prinsessan Caroline – en mycket säregen dammed ett skarpt sinne för affärer och liberal inställning till spelande – så godtog han idén och satte igång. Det som följer är historien om hur det arketypiska kasinot mejslas fram. Ett genomprofessionellt, glamorös och glittrigt palats med ett gigantiskt utbud av spel och dobbel.

blancMed Monte Carlo Casino bildar Francios Blanc under denna tid skola för alla kommande kasinon, inte minst genom sitt superseriösa och noga kalkylerade sätt att förvalta affärerna och marknadsföra verksamheten. Många historiker anser idag att det är själva kasinot som Monte Carlo-borna ska att tacka för sin ekonomiskt blomstrande stad, då den lockat folk till Monaco från alla världens hörn.

Förmodligen är det också den högst påtagliga ekonomiska uppsvingen som kasinot står för, som leder till att politiker och makthavare återigen för upp ögonen för hasardspelets ”goda effekter”. Vilket leder till att spelandet ånyo legaliseras i flera länder. Den stora dominoeffekten uppstår strax efter kommunismens fall, då många länder i forna Östeuropa legaliserar spelandet. Ett tydlig exempel på denna utveckling är att Europas kasinotätaste stad numera återfinns i Moskva, och sannolikt kommer många Kinesiska städer inom kort att följa denna utveckling.

I del 5 ska vi kartlägga USA:s historia och Viva Las Vegas &

Comments are closed.