top

Hasardspelens och kasinots historia del 2 # Det första organiserade spelet uppstår

Vi konstaterade i vårt förra inlägg om Hasardspelens och kasinots historia del 1 att så länge människan bytt värdeföremål med varandra så har det också funnits hasardspel i olika former.

Men när startade de första mer organiserade hasardspelen?

Något exakt datum för det första spelhuset finns inte, och sannolikt har det uppstått många sådana på olika platser i världen oberoende av varandra.

En förlaga till organiserat hasardspel finns dokumenterad i forna Kina, cirka 500 år f. Kr, där man spelade både en slags variant av modernt Keno och ett slags brädspel med knappar. I antikens Rom är det väldokumenterat att man spelade flera olika hasardspel om pengar, som tabula (Gammon) och tessarae.

kinesiskt-spelhusÄn mer offentligt blev hasarspelet i 1200-talets Italien där man under statligt överseende tillåt spel på stadens tavernor, förutsatt att det betalades skatt för spelen (en Italiensk förlaga till Svenska spel med andra ord..) Liknande inrättningar fanns också i grannlandet Spanien ungefär samtidigt, och det finns dokument som visar hur detta spel reglerades i spansk lag under 1200-talet.

Det var först under 1600-talet som Kasinot i mer modern mening skapades. Och då avser vi alltså en slags affärsverksamhet och lokal enbart syftande till att ägna sig åt just hasardspel. Bland de första städerna att ha sådana kasinon var Padua och Venedig i Italien, och Vichy i Frankrike.

Just ordet casino är förövrigt Italienska och betyder ”litet hus”. Under 1700-talet kommer fler kasinon, och begreppet blir mer och mer synonymt med lokaler där man kan ägna sig åt spel och socialt umgänge utan kyrkans kontroll.

Det är också under denna tid som kasinon och hasardspel sprids över hela Europa, med särskilt popularitet i Belgien, Tyskland och England. Framför allt blir dessa spelinrättningar populära på semesterorter och rekreationsplatser dit de burgna resor för att umgås, ha kul och koppla av.

London sticker ut från mängden, bokstavligen, och här etableras snabbt mängder av privata spelklubbar för ”gentlemen” och överklass. Det var nämligen på modet bland stadens förmögna på denna tid att ha koll på hasardspelen; den som inte hade koll stämplades inte sällan som en person av ”lägre börd”.

Och detta klassdrag är genomgående för hela Europa: det är framför allt societeten som ägnar sig åt spelandet i samband med fest och avkoppling.

I nästa del av historien ska vi titta på hur vi spelade i Sverige.

Comments are closed.